StumbleUpon.com

ADOPT A RANGER

Home Up Het belang van rangers Wat we willen Bijkomstige voordelen De kosten van een ranger OFFSET CARBON EMISSIONS AND GREENHOUSE GAS WITH NATIONAL PARK RANGERS Rangers in elk gebied Beheer en toezicht DRAAG BIJ Help mee! Geld inzamelen Landen programmas Economics Forum

 

NAVIGATION BAR
park rangers Deutsch
adopt a ranger PortuguÍs
EspaŮol
Ruski
FranÁais
Nederlands
Chinese
Japanese
Italiano

WICE

Languages without links have not yet been translated and we are looking for volunteers to help us with the translations.

Nederlands is voor de helft klaar

BIJKOMENDE VOORDELEN

Rangers in nationale parken en natuurreservaten bestrijden de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. In de loop van deze eeuw zal de OPWARMING VAN DE AARDE de klimatologische omstandigheden in zo goed als alle landen op aarde veranderen, maar de klimaatverandering zal niet op alle plaatsen dezelfde gevolgen hebben.
Boeren in noordelijke landen en gebieden zoals Rusland, SiberiŽ, Canada, Alaska en Groenland zullen wel blij zijn als het weer iets warmer wordt, maar de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn nu al verwoestend voor veel dieren, zoals de ijsbeer, en voor bossen die in elkaar zakken op de smeltende permafrost.

De klimaatverandering zal extremer weer met zich mee brengen, en langere droge periodes in savannes en prairies. De dieren in dat gebied zijn wel gewend aan droge seizoenen, maar als extreme droge seizoenen vaker voorkomen, zullen minder jonge dieren overleven, waardoor hun aantal zal afnemen.


Ook in andere gebieden kan de klimaatverandering ervoor zorgen dat natuurbranden groter en heter zullen zijn. Orkanen worden krachtiger door het opwarmen van de aarde. De bossen die ze tegenkomen maaien ze omver. Een groter aantal zware regenbuien, veroorzaakt door de klimaatverandering, kunnen ecosystemen ernstig aantasten: op hellingen zorgen ze voor erosie en grondverschuivingen en in rivieren en meren voor grondafzetting.


Omdat de opwarming van de aarde ervoor zorgt dat de zeeŽn warmer worden, wordt het water te warm voor koraalriffen en gaan ze in veel gebieden geleidelijk dood. Dat effect wordt nog versterkt als de riffen overbevist worden, want daarmee wordt het wankele evenwicht tussen de soorten op de riffen verstoord.

Het steunen van parkwachters is waarschijnlijk een van de belangrijkste bijdragen die u kunt leveren om de klimaatverandering tegen te gaan! Waarom, vraagt u zich af? Stelt u zich eens voor wat er terecht komt van een beschermd bos zonder boswachters. Binnen tien tot twintig jaar is dat gebied waarschijnlijk ontbost en in een landbouwgebied veranderd, of nog erger in braakliggend land. Het is een gewoonte om bos in landbouwgebied te veranderen door het bos in brand steken! Natuurlijke bossen hebben niet alleen het hoogste gehalte koolhydraten in de natuur, ze hebben ook een verkoelende invloed op het klimaat. Dus als u parkwachters financiert, helpt u voorkomen dat koolhydraten van deze mooie bomen worden verbrand, waarbij miljarden tonnen kooldioxide zouden vrijkomen. Tegelijkertijd helpt u mee om de verkoelende deken van de wouden te beschermen en beschermt u de talloze dieren en planten die van het bos afhankelijk zijn! Als u boswachters steunt, bestrijdt u de opwarming van de aarde.

Steun de economie van ontwikkelingslanden
Maar het programma van Adopt A Ranger heeft meer voordelen. Om over na te denken: als nationale parken en natuurreservaten van een land effectief beschermd worden, kunnen veel mensen de parken bezoeken en ervan genieten. Dit toerisme kan uitgroeien tot een belangrijke bedrijfstak met honderden banen in hotels, vervoer, restaurants, enz. Door een parkwachter te sponsoren helpt u mee met het scheppen van banen in ontwikkelingslanden.

Kort geleden heeft een onderzoek van ITC en WICE aangetoond dat de bezoekersaantallen van beschermde gebieden in China snel toenemen. Tot omstreeks het jaar 2000 steeg het bezoekersaantal met circa 13% per jaar. Maar toen kreeg de Chinese bevolking een aantal weken vakantie en begonnen de bezoekersaantallen van sommige parken elke tweeŽnhalf jaar te verdubbelen. En 99% van de bezoekers zijn Chinezen! U kunt zich dus voorstellen hoe belangrijk toerisme is voor de economie van ontwikkelingslanden. Voor landen als Costa Rica en Kenia, om er maar een paar te noemen, is natuurtoerisme de belangrijkste bron van inkomsten. Dat toerisme is afhankelijk van het daadwerkelijke werk van parkwachters, omdat zij samenwerken met de plaatselijke gemeenschappen, de bezoekers begeleiden en de dieren beschermen. Door rangers te sponsoren helpt u mee om de economie van hele ontwikkelingslanden te versterken!

Parkwachters en armoedebestrijding
Armoedeverlichting is een duur woord dat door internationale organisaties wordt gebruikt. Het betekent arme mensen helpen iets minder arm te worden. Op onze pagina over natuurbeschermers hebben we uitgelegd hoe parkwachters de plaatselijke gemeenschappen, die vaak erg arm zijn, helpen door het binnenhalen van economische voordelen en banen, die te maken hebben met het natuurreservaat waar ze zelf werken. Ze ondersteunen de ontwikkeling van de souvenirproductie, helpen bij het starten van kleine bedrijven die voedingsmiddelen, drankjes en souvenirs verkopen, steunen het opzetten van kleine toeristische diensten, enz. Parkwachters zijn van cruciaal belang voor armoedeverlichting van de omliggende gemeenschappen. Met uw bijdrage helpt u deze gemeenschappen, terwijl u bijdraagt aan wat lang door de gemeenschap van natuurbeschermers is verwaarloosd: u zet parkwachters op hun post.

Toen Daan Vreugdenhil samen met de directie van CONANP (Nationale Commissie van de Beschermde Natuurgebieden) in Mexico een gemeente bezocht, klaagde de burgemeester van die gemeente dat overheidspersoneel hen nooit bezoekt en al helemaal niet vraagt wat het dorp nodig heeft. De directeur antwoordde toen: "Maar wij zijn overheidspersoneel!"
"Ja," zei de burgemeester, "maar u bent een van ons. Dat telt niet mee. U helpt ons altijd!"
Als mensen overheidspersoneel niet meer als een obstakel voor hun ontwikkeling beschouwen, maar hen zien als partners in hun strijd om te overleven, dan weet u dat een beschermd gebied goed beheerd wordt. Zo'n samenwerking wordt mogelijk gemaakt door uw bijdrage!

Directe werkgelegenheid
Er moeten rangers worden aangenomen. De meeste parkwachters werken in het gebied waar ze vandaan komen. Door rangers in dienst te nemen creŽert Adopt A Ranger banen in een omgeving die verder weinig of geen werkgelegenheid biedt. Voor plaatselijke gemeenschappen is dat een heel belangrijk voordeel.

Natuur- en milieuonderwijs
Parkwachters spelen een cruciale rol bij het onderwijs aan kinderen van de omringende gemeenten. Stelt u zich een kleine school voor in een landelijk gebied met maar ťťn leraar voor verschillende leeftijdsgroepen. Lesmateriaal is nauwelijks voorhanden. Kunt u zich voorstellen welke invloed het heeft als een ranger een les komt verzorgen en de kinderen meeneemt op excursie? Dat is een van de weinige opwindende lessen die de kinderen in hun hele schooltijd meemaken. Daarom maakt uw bijdrage een verschil in het leven van kinderen. En weet u wat zo belangrijk is? Door deze kinderen bereiken we hun ouders. Kinderen maken tekeningen en nemen die mee naar huis. Parkwachters geven les aan kinderen en ouders! We hebben gezien dat de steun vanuit de dorpen toeneemt zodra rangers beginnen met het geven van lessen op basisscholen.

Het helpen van het management van beschermde gebieden
Een project met parkwachters moet worden opgezet en onder toezicht staan. We moeten voorwaarden aan het management van de beschermde gebieden stellen om ervoor te zorgen dat de rangers naar behoren kunnen functioneren en dat hun werk echt aan natuurbescherming bijdraagt. Daarvoor moeten we het management bezoeken en toezicht houden. Tijdens deze bezoeken helpen we de leidinggevenden door met hen te brainstormen over hoe rangers in het veld de beste resultaten kunnen boeken. Deze controlebezoeken bestaan uit intensieve sessies om samen met het veldpersoneel te kijken en te luisteren naar wat wordt gedaan en om verbeteringen aan te brengen. We overleggen met de plaatselijke gemeenschappen om te horen wat ze van het werk van de parkwachters vinden. We benutten de mogelijkheid om de gebieden en hun beheerders te bezoeken met het doel voor ogen hen beter te laten functioneren. Uw bijdrage financiert dus technische hulp en ideevorming, voor alle niveaus binnen de organisatie vanaf het bestuur tot en met de plaatselijke gemeenschappen. Onze controlebezoeken zijn niet zomaar inspecties. Ze bieden technische ondersteuning van hoge kwaliteit. We helpen het bestuur van de organisaties die beschermde gebieden beheren bij het beoordelen van de behoeften van hun personeel, en bij het ontwerpen van strategieŽn om in die behoeften te voorzien.

Onderhandelingen om meer personeel en fondsen te krijgen
Adopt A Ranger wil gebruik maken van zijn missie door met de ministers van financiŽn van de ondersteunde landen te praten. Er worden presentaties gegeven die laten zien hoe beschermde gebieden bijdragen aan de nationale economie en met name het toerisme. We hebben in verschillende landen onderzoek gedaan waaruit duidelijk blijkt dat beschermde gebieden een substantiŽle bijdrage aan de nationale economie leveren. Omdat internationaal toerisme naar ontwikkelingslanden toeneemt, wordt toerisme ťťn van de twee of drie belangrijkste economische activiteiten in een dergelijk land. Het biedt arbeidsplaatsen aan tienduizenden mensen. In veel landen horen beschermde natuurgebieden bij de aantrekkelijkste toeristische bestemmingen.

 

Vertel me meer over rangers en hun nut voor natuurbehoud en maatschappij. No thanks, take me to the sponsors page

Nee, ik ga naar de sponsorpagina

 

 

 

 

ranger_guarding_saiga_antelopes.jpg (64225 bytes)
wpe1.jpg (51658 bytes)

 

The Adopt A Ranger website is part of an integrated net of nature conservation information websites. The following table lists the latest news on those combined websites: 

WHAT'S NEW
January
Shop on line Click here.
October
More than 500 new nature  photos Click here.
Great new indian summer photos of Aspen in Wasatch National Forest.
Completed and corrected lists of al bird species in FranÁais, Deutsch, Nederlands, EspaŮol.      
September

We uploaded more than 100 photos on national Parks on our Album Share yours too! Click here

Follow us on Facebook with daily updates
Follow us on Twitter with daily updates
Follow us on LinkedIn with daily updates
April
Free open source ILWIS 3.6 has a brand new images import and export module. Download it now.
Fabulous packing lists for travelers for different kinds of destinations (jungle, mountains, beach, cities, etc.)  and travel types (car, plane, back packing, etc.) To the lists.
Forum entry on travel info, like countless phone numbers and links to airlines, great booking sites, etc, for several countries. Click here
Album entry on the forum where you can upload species of birds, plants, mammals etc. that you want identified. Click here
We made a page on essentials for simple hand-held GPS
December
New countries: Cape Verde, Djibouti, Equatorial Guinea  Sao Tome & Principe; Seychelles
Birdlists of all West African countries updates
WICE analyses the conservation status of the Godwit for the World Bank: Wintering grounds of entire population will disappear in Guinea Bissau. Read more.......
Run ILWIS on Linux. Read more...
Nature Worldwide forums heavily spammed and cleaned. Read more......
ILWIS downloads from ILWIS.ORG since initiation surpassed 10.000!
Collaboration with Bo Beolens' famous fatbirder website
New tables for all major countries in South America
April
Updated GIS software review on GIS4BIOLOGISTS
Posting on Natuurlijke Procesgang in de Oostvaarders Plassen (in Dutch)
Posting on effect to oxygen production and carbon fixation by trees and forests
A downloadable pdf with the text of the entire Adopt A Ranger website
A completely renewed computer software and service page with lots of free software
Unsere Deutsche Łbersetzung von Adopt A Ranger macht gute Vortschritte
March
The data on protected areas have been re-loaded
Updated reviews of free software
US Government kills Yellowstone National Park bisons or buffaloes
February
"Slaughtering of Seals in Namibia": Take a look at a long ignored nature management issue

Fatbirder's Top 500 Birding Websites

 

  * Join our updates on Adopt A Ranger developments on Facebook group "Friends of Adopt A Ranger" or by linking to the profile in the link
  * For your convenience we prepared a text version of this website, which you can download here: Download Adopt A Ranger Webtext
  * With continuously changing exchange rates between Euros and US Dollars, there are some difference between the mentioned values in Ä and $. We apologize that we can't continuously change the values and use nearby equivalents in rounded off figures.
  * WARNING: Only make payments electronically or by check. Please see our Instructions. Never pay cash to anyone.
*  Contact us by email if you are concerned about the legitimacy of a fundraiser or the appropriateness of the fundraising methods applied.
  * On most pages you will see words in bold that are frequently repeated. These are search words and phrases for the search engines. Please forgive us when they sometimes undermine our text style.  Those words and phrases help other visitors find our website.
  *

Email this website to a friend:

  *

or email to:

Adopt A Ranger Inc. is incorporated in West Virginia, USA, registered under control number 90701 enjoying exemption of Federal income tax under section 501 (c) (3) and in the Netherlands Stichting Adopt A Ranger under S200823. Disclaimer

 -   -