StumbleUpon.com

ADOPT A RANGER

Home Up Het belang van rangers Wat we willen Bijkomstige voordelen De kosten van een ranger OFFSET CARBON EMISSIONS AND GREENHOUSE GAS WITH NATIONAL PARK RANGERS Rangers in elk gebied Beheer en toezicht DRAAG BIJ Help mee! Geld inzamelen Landen programmas Economics Forum

 

NAVIGATION BAR
park rangers Deutsch
adopt a ranger Português
Español
Ruski
Français
Nederlands
Chinese
Japanese
Italiano

WICE

Languages without links have not yet been translated and we are looking for volunteers to help us with the translations.

Nederlands is voor de helft klaar

HOEVEEL KOST EEN RANGER?

De kosten van een ranger
De kosten per ranger varieert van land tot land. De vuistregel die Adopt A Ranger gebruikt is twee maal het minimumloon plus de vereiste sociale voorzieningen conform de nationale wetgeving, en als dat nodig is een aanvullende levensverzekering voor personen die van de ranger afhankelijk zijn. Daar komen de kosten van een uniform en een elementaire velduitrusting bij. In gewone situaties kost dat tussen de $2.000 (€1.600) en $5.000 (€4.000) per jaar, afhankelijk van het land. Als we uitgaan van 200 werkdagen per jaar kost een ranger $10 tot $25 (€8 tot €20) per dag. In sommige gevallen zijn er financiële mechanismen beschikbaar om de inkomsten van de ranger uit andere bronnen aan te vullen. In dat geval hoeft er maar $5 tot $15 (€4 tot €12) per dag ingezameld te worden. Afhankelijk van het ontvangende land kunnen 50 tot 100 mensen gezamenlijk een ranger financieren als ze elk een bijdrage leveren van $50 (€40) per jaar. 

Het rendement van het financieren van een ranger vergeleken met andere natuurbehoudsmaatregelen
Veel natuurbehoudsorganisaties en compensatieprogramma's voor kooldioxideuitstoot investeren in grond, dat ze kopen of pachten om nieuwe beschermde gebieden te creëren. Dat klinkt goed, of niet soms? Maar is dat ook zo? Laten we er eens goed naar kijken. Ten eerste zijn de meeste bestaande natuurgebieden in ontwikkelingslanden uitgekozen omdat ze min of meer bijzonder zijn. Ze zijn vaak erg groot. Het beheren van een groot gebied is per hectare goedkoper dan het beheren van een klein gebied. In Brazilië kost het ongeveer $60.000 per hectare om het kleinste natuurreservaat van 2 hectare te beheren, terwijl het maar $0,45 per ha kost om een gebied van 1.000.000 ha te beheren. Dat komt omdat er vaste kosten zijn die even hoog zijn voor ieder gebied, groot of klein. Daar komt bij dat de opzichtersdichtheid in kleine gebieden hoger moet zijn dan in grote gebieden. We kunnen veel meer grond beschermen als we natuurgebieden beschermen die al bestaan.

Nieuwe beschermde gebieden aankopen is niet genoeg; na aankoop moeten ze beheerd worden en van personeel worden voorzien. Jonge natuurgebieden hebben ook rangers nodig, net als bestaande natuurgebieden. Als we in een bepaald land een natuurgebied aan onze lange lijst toevoegen, hebben we gewoon meer rangers nodig. Vaak trekken nieuwe gebieden steun naar zich toe en werken ze als concurrenten. Uw geld wordt dan door natuurbehoud gebruikt om nieuwe grond te kopen, maar ondertussen wordt de grond die officieel beschermd is op illegale wijze in bezit genomen omdat daar helemaal geen veldwerkers zijn. Aan het eind van de rit heeft het land veel en veel minder natuur over, ondanks uw geld waarmee grond is aangekocht. Als dat geld gebruikt was om rangers in dienst te nemen die bestaande beschermde gebieden beschermen en beheren, zou uw geld meer hectares hebben beschermd dan het geval is bij aankopen van land voor natuurbehoud.

Het grootste deel van de grond dat nu deel uitmaakt van beschermde gebieden heeft de hoogste prioriteit bij natuurbehoud. Veel gebieden die door fondsenwervingscampagnes worden aangekocht zijn veel minder belangrijk dan de gebieden die al door de wet beschermd worden. Adopt A Ranger houdt terdege rekening met de prioriteit van gebieden om te bepalen waar zal worden gewerkt. Rangers die betaald worden van uw donaties beschermen dus het beste land dat voor natuurbehoud beschikbaar is. Adopt A Ranger maakt, om precies te zijn, gebruik van het MICOSYS-programma om te schatten welke beschermde gebieden het belangrijkst zijn voor natuurbehoud.

In het kader van programma's voor bilaterale hulp financieren veel projecten adviezen en onderzoeken waardoor plaatselijke gemeenten de beschermde gebieden beter kunnen benutten. Die programma's zijn behoorlijk belangrijk, omdat het belangrijk is om de plaatselijke bevolking bij natuurbehoud te betrekken. Maar zulke projecten financieren meestal geen veldwerkers en schieten vooral wat boswachters betreft tekort. Daarom wordt er niet veel mee bereikt. Adopt A Ranger richt zich op het aanstellen van rangers en helpt ook mee door vakkennis te delen, hoe rangers betrokken kunnen worden bij het steunen van plaatselijke gemeenschappen bij hun activiteiten om economisch voordeel uit een natuurgebied te halen. Dat is een duurzamere benadering, vergeleken met de benadering die wordt gehanteerd bij veel projecten van organisaties die ontwikkelingshulp bieden.

 

Vertel me meer over rangers en hun nut voor natuurbehoud en maatschappij. Nee, ik ga naar de sponsorpagina

  

ranger_guarding_saiga_antelopes.jpg (64225 bytes)
wpe1.jpg (51658 bytes)

 

The Adopt A Ranger website is part of an integrated net of nature conservation information websites. The following table lists the latest news on those combined websites: 

WHAT'S NEW
January
Shop on line Click here.
October
More than 500 new nature  photos Click here.
Great new indian summer photos of Aspen in Wasatch National Forest.
Completed and corrected lists of al bird species in Français, Deutsch, Nederlands, Español.      
September

We uploaded more than 100 photos on national Parks on our Album Share yours too! Click here

Follow us on Facebook with daily updates
Follow us on Twitter with daily updates
Follow us on LinkedIn with daily updates
April
Free open source ILWIS 3.6 has a brand new images import and export module. Download it now.
Fabulous packing lists for travelers for different kinds of destinations (jungle, mountains, beach, cities, etc.)  and travel types (car, plane, back packing, etc.) To the lists.
Forum entry on travel info, like countless phone numbers and links to airlines, great booking sites, etc, for several countries. Click here
Album entry on the forum where you can upload species of birds, plants, mammals etc. that you want identified. Click here
We made a page on essentials for simple hand-held GPS
December
New countries: Cape Verde, Djibouti, Equatorial Guinea  Sao Tome & Principe; Seychelles
Birdlists of all West African countries updates
WICE analyses the conservation status of the Godwit for the World Bank: Wintering grounds of entire population will disappear in Guinea Bissau. Read more.......
Run ILWIS on Linux. Read more...
Nature Worldwide forums heavily spammed and cleaned. Read more......
ILWIS downloads from ILWIS.ORG since initiation surpassed 10.000!
Collaboration with Bo Beolens' famous fatbirder website
New tables for all major countries in South America
April
Updated GIS software review on GIS4BIOLOGISTS
Posting on Natuurlijke Procesgang in de Oostvaarders Plassen (in Dutch)
Posting on effect to oxygen production and carbon fixation by trees and forests
A downloadable pdf with the text of the entire Adopt A Ranger website
A completely renewed computer software and service page with lots of free software
Unsere Deutsche übersetzung von Adopt A Ranger macht gute Vortschritte
March
The data on protected areas have been re-loaded
Updated reviews of free software
US Government kills Yellowstone National Park bisons or buffaloes
February
"Slaughtering of Seals in Namibia": Take a look at a long ignored nature management issue

Fatbirder's Top 500 Birding Websites

 

  * Join our updates on Adopt A Ranger developments on Facebook group "Friends of Adopt A Ranger" or by linking to the profile in the link
  * For your convenience we prepared a text version of this website, which you can download here: Download Adopt A Ranger Webtext
  * With continuously changing exchange rates between Euros and US Dollars, there are some difference between the mentioned values in € and $. We apologize that we can't continuously change the values and use nearby equivalents in rounded off figures.
  * WARNING: Only make payments electronically or by check. Please see our Instructions. Never pay cash to anyone.
*  Contact us by email if you are concerned about the legitimacy of a fundraiser or the appropriateness of the fundraising methods applied.
  * On most pages you will see words in bold that are frequently repeated. These are search words and phrases for the search engines. Please forgive us when they sometimes undermine our text style.  Those words and phrases help other visitors find our website.
  *

Email this website to a friend:

  *

or email to:

Adopt A Ranger Inc. is incorporated in West Virginia, USA, registered under control number 90701 enjoying exemption of Federal income tax under section 501 (c) (3) and in the Netherlands Stichting Adopt A Ranger under S200823. Disclaimer

 -   -